naše mesto Spišské Podhradie

ZŠ - Školská ul. č. 3

Domov/ZŠ - Školská ul. č. 3

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, DODATKOV K ZMLUVÁM,

FAKTÚR A OBJEDNÁVOK


Zverejniť sa musia zmluvy, dodatky k zmluvám, objednávky a faktúry. Za zmluvu sa považujú všetky dvoj a viacstranné právne úkony, na základe ktorých vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva a povinnosti.


Základná škola

Školská ul. č. 3
053 04 Spišské Podhradie

Tel.:     053 4541 171
e-mail:  zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
URL:    www.zsskolska3.skPodpoložky

Za obsah zodpovedné jednotlivé školy a školské zariadenia.