naše mesto Spišské Podhradie

Zverejnenie - zmluvy /ZŠ-Š3/ - 2015

Domov/ZŠ - Školská ul. č. 3/Zverejnenie - zmluvy - 2015

Číslo
zmluvy
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum nadobudnutia
účinnosti zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
Zmluva č. 71/2015 Zmluva o ekologicky nezávadnom nakladaní s odpadmi Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 FECUPRAL, spol. s.r.o. Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš 36448974 -------- 30.12.2015 01.01.2016 31.12.2018 PDF
N - 2015/7 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ing. Mariana Kovalská ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 33,80 € 19.11.2015 19.11.2015 28.04.2016 PDF
Zmluva č. 311955 Zmluva o servisnej službe Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 -------- 02.11.2015 03.11.2015 -------- PDF
OU-PO_ZM_OS-136-2015_2015 Dohoda o spolupráci pri organizovaní šport. súťaží (šk.rok 2015/2016) - OÚ-PO Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 OÚ, odborom školstva v Prešove Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov 00151866 -------- 11.09.2015 10.10.2015 30.06.2016 PDF opis zmluvy
DZ-02/10/2015-SF Darovacia zmluva - 02/10/2015 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Milan Ondruš ... 053 61 Spišské Vlachy -------- 50,00 € 02.10.2015 02.10.2015 -------- PDF
Poistná zmluva č. 2404865246 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - (Poistenie hnuteľných vecí) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 28,54 € 30.09.2015 01.10.2015 -------- PDF
Poistná zmluva č. 2404865222 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - (Poistenie stavieb) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 581,46 € 30.09.2015 01.10.2015 -------- PDF
N - 2015/6 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mária Gorbarová Komenského 757/18, 053 04 Spišské Podhradie 48299120 105,50 € 04.09.2015 05.09.2015 31.12.2015 PDF
DZ-02/09/2015-SF Darovacia zmluva - 02/09/2015 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Zdenko Slamený ... 053 14 Spišský Štvrtok -------- 80,00 € 02.09.2015 03.09.2015 -------- PDF
Z - 1/09/2015 Zmluva o poskytovaní stravy Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Stredná odborná škola 053 06 Bijacovce 1 00158925 -------- 02.09.2015 03.09.2015 30.06.2016 PDF
D11 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 11 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 GLOBAL CONTRACT s. r.o. Sartorisova 11, 821 08 Bratislava 35822864 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 509,25 € 14.07.2015 15.07.2015 neuvedené PDF
D10 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 10 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 KVANT spol. s r.o. FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 31398294 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 1 334,42 € 08.07.2015 09.07.2015 neuvedené PDF
D9 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 9 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 DEMA Senica, a.s. Dlhá 248, 905 01 Senica 36244490 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 789,77 € 06.07.2015 07.07.2015 neuvedené PDF
DZ-03/07/2015-SF Darovacia zmluva - 03/07/2015 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Peter Kačír ... 053 11 Smižany -------- 110,00 € 03.07.2015 06.07.2015 -------- PDF
D8 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 8 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 MADA Slovakia, s.r.o. Puškinova 10, 040 01 Košice 00617431 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 941,00 € 04.07.2015 05.07.2015 neuvedené PDF
D-N-2015/3 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov (N-2015/3) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ing. S. Čarná ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 01.06.2015 01.07.2015 neuvedený PDF
Z - 01/06/2016 Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonald´s Cup 2014/2015 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Blagoevova 8, 851 04 Bratislava 36812781 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 100,00 € 30.06.2015 01.07.2015 neuvedený PDF
D7 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 7 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 KVANT spol. s r.o. FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 31398294 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 1 093,55 € 17.06.2015 19.06.2015 neuvedené PDF opis zmluvy
D6 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 6 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 Complete Solutions, s. r.o. Zamarovská 49, 911 05 Zamarovce 44860820 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 2 498,04 € 16.06.2015 18.06.2015 neuvedené PDF opis zmluvy
D5 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 5 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 Complete Solutions, s. r.o. Zamarovská 49, 911 05 Zamarovce 44860820 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 500,40 € 15.06.2015 17.06.2015 neuvedené PDF opis zmluvy
D4 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 4 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 472,20 € 08.06.2015 16.06.2015 neuvedené PDF opis zmluvy
D3 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 3 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 MY DVA Slovakia, s.r.o., Bratislava Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 35937548 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 331,36 € 08.06.2015 11.06.2015 neuvedené PDF opis zmluvy
D1 k (Z č. 2014_PRINED_PO_PO_064) Dodatok č. 1 k zmluve č. 2014_PRINED_PO_PO_064 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 25.05.015 04.06.2015 neuvedené PDF opis zmluvy
N - 2015/5 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Základná organizácia chovateľov poštových holubov ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 43,80 € 29.05.2015 30.05.2015 27.09.2015 PDF
Z-BP-(NP 04 349 702, 703, 688, 689, 690, 691, 692) Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov TV a TSV a o bezodplatnom prevode majetku štátu Národné športové centrum Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 30853923 Základná škola Spišské Podhradie Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 29.05.2015 30.05.2015 31.10.2015 PDF opis zmluvy
D2 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 2 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 Berndorf Sandrik, s.r.o. Bystrická 1571,966 81 Žarnovica 36639893 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 801,60 € 25.05.2015 26.05.2015 neuvedené PDF opis zmluvy
D1 k (Z-2015_MPC_PRINED_046) Dodatok č. 1 k zmluve 2015_MPC_PRINED_046 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 MY DVA Slovakia, s.r.o., Bratislava Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 35937548 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 583,80 € 21.05.2015 22.05.2015 neuvedené PDF opis zmluvy
N - 43/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom bazénu Základná škola Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves 35546069 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 200,00 € 07.05.2015 12.05.2015 10.06.2015 PDF
N - 2015/4 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ivan Sokolský ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 234,70 € 29.04.2015 03.05.2015 25.10.2015 PDF
Z - PZS -2015 Zmluva o zabezpečení výkonov PZS MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 30.04.2015 01.05.2015 31.12.2017 PDF
Z-BP - č. 349/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 349/2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5 42134943 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 08.01.2015 08.04.2015 neuvedené PDF opis zmluvy
SZ-30/03/2015 Sponzorská zmluva - dofinancovanie školskej akcie Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Milan Ondruš ... 053 61 Spišské Vlachy -------- 30.03.2015 30.03.2015 -------- PDF
N - 2015/3 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ing. S. Čarná ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 254,50 € 20.03.2015 23.03.2015 31.12.2015 PDF
2015_MPC_PRINED_046 Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 11.02.2015 17.02.2015 neuvedený PDF opis zmluvy
N - 2015/2 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Lukáš Mucha ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 89,50 € 03.02.2015 04.02.2015 29.04.2015 PDF
N - 2015/1 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Vladimír Kamenický ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 233,50 € 30.01.2015 03.02.2015 29.12.2015 PDF
Z - SJ-2015/1 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -- ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 08.01.2015 09.01.2015 22.12.2015 PDF
Z - SJ-2015/2 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -- ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 08.01.2015 09.01.2015 22.12.2015 PDF
Z - SJ-2015/3 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -- ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 08.01.2015 09.01.2015 22.12.2015 PDF
Z - SJ-2015/4 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -- ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 08.01.2015 09.01.2015 22.12.2015 PDF
Z - SJ-2015/5 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -- ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 08.01.2015 09.01.2015 22.12.2015 PDF
Z - SJ-2015/6 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -- ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 08.01.2015 09.01.2015 22.12.2015 PDF
Z - SJ-2015/7 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -- ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 08.01.2015 09.01.2015 22.12.2015 PDF
Z - SJ-2015/8 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -- ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 08.01.2015 09.01.2015 22.12.2015 PDF
Za obsah zodpovedné jednotlivé školy a školské zariadenia.