naše mesto Spišské Podhradie

ZŠ - Palešovo nám. č. 9

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, DODATKOV K ZMLUVÁM,

FAKTÚR A OBJEDNÁVOK


Zverejniť sa musia zmluvy, dodatky k zmluvám, objednávky a faktúry. Za zmluvu sa považujú všetky dvoj a viacstranné právne úkony, na základe ktorých vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva a povinnosti.


Základná škola

Palešovo nám. 9
053 04 Spišské Podhradie
Tel.: 053 4541 172
e-mail: zspalnam@spisnet.sk
URL: www.zspalnam.sk


Za obsah zodpovedné jednotlivé školy a školské zariadenia.