naše mesto Spišské Podhradie

Zverejnenie - zmluvy /ZŠ-Š3/ - 2012

Domov/ZŠ - Školská ul. č. 3/Zverejnenie - zmluvy - 2012

Číslo
zmluvy
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum nadobudnutia
účinnosti zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
D-27/12/2012 Dohoda o spolupráci pri organizovaní šport. súťaží (šk.rok 2012/2013) - KŠÚ-PO Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 KŠÚ - Prešov Tarasa Ševčenka 11, 08 001 Prešov 37938126 -------- 27.12.2012 01.01.2013 31.08.2013 PDF
FF 252/2012 Zmluva o spolupráci - UPJŠ (KE) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta Šrobárova 2, 040 59 Košice 00397768 -------- 19.11.2012 22.11.2012 neuvedený PDF opis zmluvy
N-2012/10 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ondrej Molčan ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 138,00 € 16.11.2012 18.11.2012 24.02.2013 PDF
N-2012/9 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mgr. Eva Bačová ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 22,00 € 07.11.2012 08.11.2012 31.01.2013 PDF
Z - 1/10/2012 Zmluva - Škola v prírode (2. stupeň - 02/2013) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Súkromná škola v prírode 059 60, Tatranská Lomnica 71 42228662 -------- 08.10.2012 09.10.2012 02.03.2013 PDF
N-2012/8 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Centrum voľného času „Spišský hrad“ Školská 10, 053 04 Spišské Podhradie 37936174 248,90 € 05.10.2012 07.10.2012 23.12.2012 PDF
Z - 1/09/2012 Zmluva o poskytovaní stravy Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Stredná odborná škola 053 06 Bijacovce 1 00158925 -------- 03.09.2012 04.09.2012 28.06.2013 PDF
ZOD - 01/07/2012 Zmluva o dielo - “Stavebné úpravy – nadstavba zimnej záhrady “ Základná škola Školská 3, 05304 Spišské Podhradie 37873831 Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča 36451975 13 395,00 € 18.07.2012 18.07.2012 31.08.2012 PDF
MZ - 02/07/2012 Mandátna zmluva - (stavebný dozor) Základná škola Školská 3, 05304 Spišské Podhradie 37873831 Ján Molčan 053 03 Jablonov 249 41938844 150,00 € 18.07.2012 18.07.2012 31.08.2012 PDF
N-2012/7 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Marek Kormaník -------- -------- 7,10 € 13.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 PDF
DZ-04/07/2012-SF Darovacia zmluva - 04/07/2012 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Milan Ondruš 053 61 Spišské Vlachy -------- 130,00 € 04.07.2012 04.07.2012 --- PDF
N-2012/6 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Základná organizácia chovateľov poštových holubov ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 27,80 € 28.06.2012 30.06.2012 30.09.2012 PDF
Z - 24/04/2012 Zmluva o dodávke pitnej vody Obec - Studenec Studenec 3, 053 04 Studenec 00329673 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 24.04.2012 24.04.2012 neuvedený PDF
N-2012/5 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Jozef Jenča ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 110,00 € 13.04.2012 15.04.2012 24.06.2012 PDF
Z - 1/03/2012 Zmluva - Škola v prírode (1. stupeň) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Súkromná škola v prírode 059 60, Tatranská Lomnica 71 42228662 -------- 21.03.2012 22.03.2012 19.10.2012 PDF
2012_PKR_GR_1524 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu (MPC) Základná škola Školská 3, 05304 Spišské Podhradie 37873831 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 1 474,00 € 27.02.2012 14.03.2012 neuvedený PDF opis zmluvy
N-2012/4 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Marek Kormaník -------- -------- 14,10 € 10.02.2012 12.02.2012 12.02.2012 PDF
N-2012/1 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Vladimír Kamenický ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 303,10 € 30.01.2012 07.02.2012 25.12.2012 PDF
N-2012/3 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Centrum voľného času „Spišský hrad“ Školská 10, 053 04 Spišské Podhradie 37936174 164,50 € 30.01.2012 05.02.2012 01.07.2012 PDF
N-2012/2 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Centrum voľného času „Spišský hrad“ Školská 10, 053 04 Spišské Podhradie 37936174 164,50 € 30.01.2012 02.02.2012 28.06.2012 PDF
DZ-23/01/2012-SF Darovacia zmluva - 23/01/2012 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Zdenko Slamený 053 14 Spišský Štvrtok -------- 100,00 € 23.01.2012 23.01.2012 --- PDF
DZ-17/01/2012-SF Darovacia zmluva - 17/01/2012 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Peter Kačír 053 11 Smižany -------- 120,00 € 17.01.2012 17.01.2012 --- PDF
Z - SJ-2012/1 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ing. Danica Baranová ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2012 03.01.2012 31.12.2012 PDF
Z - SJ-2012/2 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Emília Ivanová ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2012 03.01.2012 31.12.2012 PDF
Z - SJ-2012/3 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ing. Ján Jurečko ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2012 03.01.2012 31.12.2012 PDF
Z - SJ-2012/4 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mgr. Júlia Katriňáková ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2012 03.01.2012 31.12.2012 PDF
Z - SJ-2012/5 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Marta Kollárová ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2012 03.01.2012 31.12.2012 PDF
Z - SJ-2012/6 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mária Tomečková ... 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 02.01.2012 03.01.2012 31.12.2012 PDF
Z - SJ-2012/7 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ján Orlovský ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2012 03.01.2012 31.12.2012 PDF
D-34/2012 - ZS Dohoda o počte a objeme zberných nádob Základná škola Školská 3, 05304 Spišské Podhradie 37873831 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie 00329622 573,40 € 09.01.2012 --- 31.12.2012 PDF
D-34/2012 - SKD Dohoda o počte a objeme zberných nádob Základná škola Školská 3, 05304 Spišské Podhradie 37873831 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie 00329622 477,84 € 09.01.2012 --- 31.12.2012 PDF
D-34/2012 - SJ Dohoda o počte a objeme zberných nádob Základná škola Školská 3, 05304 Spišské Podhradie 37873831 Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie 00329622 477,84 € 09.01.2012 --- 31.12.2012 PDF
Za obsah zodpovedné jednotlivé školy a školské zariadenia.