naše mesto Spišské Podhradie

Súhrnné správy o zákazkách-VO


MenoZverejnená odStavVeľkosť
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IVQ 202131.01.2022iné36.91 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IVQ 202131.01.2022iné39.06 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IVQ 202131.01.2022iné41.67 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IIIQ 202130.10.2021iné36.93 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IIIQ 202130.10.2021iné44.36 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IIIQ 202130.10.2021iné41.73 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IIQ 202129.07.2021iné36.78 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IIQ 202129.07.2021iné52.1 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IIQ 202129.07.2021iné41.69 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IQ 202130.04.2021iné36.76 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IQ 202130.04.2021iné36.62 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IQ 202130.04.2021iné41.67 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IVQ 202030.01.2021iné36.91 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IVQ 202030.01.2021iné39.17 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IVQ 202030.01.2021iné41.54 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IIIQ 202030.10.2020iné36.93 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IIIQ 202030.10.2020iné36.55 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IIIQ 202030.10.2020iné41.6 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IIQ 202030.07.2020iné36.78 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IIQ 202030.07.2020iné42.16 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IIQ 202030.07.2020iné41.56 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IQ 202029.04.2020iné36.76 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IQ 202029.04.2020iné40.17 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IQ 202029.04.2020iné41.55 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IVQ 201920.01.2020iné37.3 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IVQ 201920.01.2020iné47.86 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IVQ 201920.01.2020iné42.06 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IIIQ 201907.10.2019iné40.41 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IIIQ 201907.10.2019iné40.19 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IIIQ 201907.10.2019iné46.33 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IIQ 201903.07.2019iné40.33 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IIQ 201903.07.2019iné40.18 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IIQ 201903.07.2019iné44.84 kB
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, na ktoré sa podľa § 1, ods. 2 až 14 zákona č. 343/2015 Z.z. nevzťahuje ZVO - IQ 201905.04.2019iné40.31 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR v zmysle § 117, ods. 6 zákona č.343/2015 Z.z. - IQ 201905.04.2019iné40.16 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) podľa § 109 a § 110 zákona č.343/2015 Z.z. - IQ 201905.04.2019iné46.3 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR - IVQ 201814.01.2019iné36.81 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR - IIIQ 201808.10.2018iné60.66 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR - IIQ 201806.07.2018iné40.06 kB
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR - IQ 201811.04.2018iné36.83 kB
Za obsah zodpovedné jednotlivé školy a školské zariadenia.