naše mesto Spišské Podhradie

Zverejnenie - zmluvy /ZŠ-Š3/ - 2017

Domov/ZŠ - Školská ul. č. 3/Zverejnenie - zmluvy - 2017

Číslo
zmluvy
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum nadobudnutia
účinnosti zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
Dodatok k "Z - PZS -2015" Dodatok - Zmluva o zabezpečení výkonov PZS MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 28.12.2017 01.01.2018 31.12.2020 PDF
OU-PO_ZM_OS-127-2017_2017 Dohoda o spolupráci pri organizovaní šport. súťaží (šk.rok 2017/2018) - OÚ-PO Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 OÚ v Prešove - odbor školstva Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov 00151866 -------- 27.09.2017 18.10.2017 30.06.2018 PDF opis zmluvy
37873831 Zamestnávateľská zmluva - DDS NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 14.09.2017 15.09.2017 neuvedený PDF
Z - 1/09/2017 Zmluva o poskytovaní stravy Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Spojená škola, Bijacovce 1 053 06 Bijacovce 1 50481495 -------- 04.09.2017 05.09.2017 29.06.2018 PDF
RKZ - 01/07/2017 Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia (školské ovocie) GAS Familia, s.r.o. Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa 31691552 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 12.07.2017 01.09.2017 30.06.2018 PDF
DZ-10/07/2017-SF Darovacia zmluva - 10/07/2017 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Slovnormal s.r.o. Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce 31697143 60,00 € 10.07.2017 10.07.2017 -------- PDF
DZ-06/07/2017-SF Darovacia zmluva - 06/07/2017 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Peter Kačír ... 053 11 Smižany -------- 70,00 € 06.07.2017 06.07.2017 -------- PDF
N - 2017/2 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Milan Blahovský - (ZO chovateľov poštových holubov) ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 40,90 € 01.06.2017 03.06.2017 01.10.2017 PDF
N - 2017/1 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Vladimír Kamenický ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 233,50 € 16.01.2017 17.01.2017 19.12.2017 PDF
Z - 1/2017 - ZSS Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ekover, s.r.o. SNP 34, 05361 Spišské Vlachy 31691021 -------- 10.01.2017 12.01.2017 neuvedený PDF
Za obsah zodpovedné jednotlivé školy a školské zariadenia.