naše mesto Spišské Podhradie

Zverejnenie - zmluvy /ZŠ-Š3/ - 2013

Domov/ZŠ - Školská ul. č. 3/Zverejnenie - zmluvy - 2013

Číslo
zmluvy
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum nadobudnutia
účinnosti zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
DZ-20/12/2013-(2)-SF Darovacia zmluva - 20/12/2013-(2) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Zdenko Slamený ... 053 14 Spišský Štvrtok -------- 90,00 € 20.12.2013 23.12.2013 -------- PDF
DZ-20/12/2013-(1)-SF Darovacia zmluva - 20/12/2013-(1) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Milan Ondruš ... 053 61 Spišské Vlachy -------- 80.00 € 20.12.2013 23.12.2013 -------- PDF
DZ-18/12/2013-SF Darovacia zmluva - 18/12/2013 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Peter Kačír ... 053 11 Smižany -------- 110,00 € 18.12.2013 19.12.2013 -------- PDF
N-2013/8 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mgr. Eva Bačová ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 23,70 € 18.11.2013 19.11.2013 25.02.2014 PDF
N-2013/7 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Lukáš Mucha ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 71,10 € 30.10.2013 31.10.2013 30.01.2014 PDF
D-Z - 1939/2013/81 Darovacia zmluva - ŠPU (CUJ) - (darovanie techniky a softvéru) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Štátny pedagogický ústav Pluhová 8, 830 00 Bratislava 30807506 3 930,25 € 09.10.2013 10.10.2013 -------- PDF opis zmluvy
N - 26/2013 Zmluva o nájme - prenájom bazénu Základná škola Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves 35546069 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 160,00 € 08.10.2013 09.10.2013 15.11.2013 PDF
OBU-PO_ZM_OS-263-2013_2013 Dohoda o spolupráci pri organizovaní šport. súťaží (šk.rok 2013/2014) - OÚ-PO Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 OÚ, odborom školstva v Prešove Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov 00151866 -------- 23.09.2013 26.09.2013 30.06.2014 PDF opis zmluvy
Z - 25/09/2013 Zmluva - Škola v prírode (2. stupeň - 02/2014) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Súkromná škola v prírode 059 60, Tatranská Lomnica 71 42228662 -------- 25.09.2013 26.09.2013 23.02.2014 PDF
Z-K - 3132/2013 Kúpna zmluva - mlieko Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok 31654363 -------- 12.09.2013 21.09.2013 -------- PDF
Z-K - 50607/2013 Kúpna zmluva - \"Európsky školský mliečny program\" Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok 31654363 -------- 05.09.2013 21.09.2013 -------- PDF
Z - 1/09/2013 Zmluva o poskytovaní stravy Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Stredná odborná škola 053 06 Bijacovce 1 00158925 -------- 30.08.2013 03.09.2013 27.06.2014 PDF
R-Z - 1/06/2013 RÁMCOVÁ ZMLUVA - na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad 05801 36472549 -------- 25.06.2013 02.09.2013 -------- PDF
Z-V - 1/06/2013 Zmluva o všeobecných nákupných podmienkách - ovocie Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad 05801 36472549 -------- 25.06.2013 02.09.2013 -------- PDF
Z-K - 1/06/2013 Kúpna zmluva - rastlinný olej Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 BIO-plus, s.r.o. , Spišská Nová Ves Spišský Hrušov 195, 053 63 Spišský Hrušov 36183628 -------- 03.06.2013 04.06.2013 -------- PDF
Z-O - 1/06/2013 Zmluva o odbere opotrebovaného oleja Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 BIO-plus, s.r.o. , Spišská Nová Ves Spišský Hrušov 195, 053 63 Spišský Hrušov 36183628 -------- 03.06.2013 04.06.2013 -------- PDF
N-2013/6 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Základná organizácia chovateľov poštových holubov ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 49,70 € 31.05.2013 01.06.2013 22.09.2013 PDF
D-N-2013/3 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov (N-2013/3) Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ondrej Molčan ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 29.05.2013 01.06.2013 -------- PDF
N-2013/5 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 DETSKÝ DOMOV Lipová 13, 053 61 Spišské Vlachy 45005877 41,30 € 29.05.2013 31.05.2013 01.06.2013 PDF opis zmluvy
Z - 01/04/2013 Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonald´s Cup 2012/2013 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Blagoevova 8, 851 04 Bratislava 36812781 Zakladná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 100,00 € 04.04.2013 05.04.2013 neuvedený PDF
N-2013/4 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mgr. V. Šolc ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 352,10 € 22.03.2013 24.03.2013 01.12.2013 PDF
Z - 1/03/2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr (MADE s.r.o.) MADE spol. s.r.o. Lazovna 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 13.03.2013 14.03.2013 neuvedený PDF
N - 13/2013 Zmluva o nájme - prenájom bazénu Základná škola Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves 35546069 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 128,00 € 06.03.2013 07.03.2013 04.04.2013 PDF
N-2013/3 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ondrej Molčan ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 395,60 € 01.03.2013 03.03.2013 22.12.2013 PDF
N-2013/2 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mgr. Eva Bačová ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 35,50 € 05.02.2013 07.02.2013 27.06.2013 PDF
N-2013/1 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Vladimír Kamenický ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 294,90 € 07.01.2013 08.01.2013 24.12.2013 PDF
Z - SJ-2013/1 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ján Orlovský ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2013 08.01.2013 31.12.2013 PDF
Z - SJ-2013/2 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ing. Danica Baranová ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2013 08.01.2013 31.12.2013 PDF
Z - SJ-2013/3 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Ing. Ján Jurečko ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2013 08.01.2013 31.12.2013 PDF
Z - SJ-2013/4 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mgr. Júlia Katriňáková ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2013 08.01.2013 31.12.2013 PDF
Z - SJ-2013/5 Zmluva o odbere kuchynského odpadu Základná škola - ŠJ Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mária Tomečková ... 053 04 Spišské Podhradie -------- -------- 02.01.2013 08.01.2013 31.12.2013 PDF
Za obsah zodpovedné jednotlivé školy a školské zariadenia.