naše mesto Spišské Podhradie

Zverejnenie - zmluvy /ZŠ-Š3/ - 2020

Domov/ZŠ - Školská ul. č. 3/Zverejnenie - zmluvy - 2020

Číslo
zmluvy
Názov
zmluvy
1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana Hodnota
predmetu
s DPH
Dátum
uzavretia zmluvy
Dátum nadobudnutia
účinnosti zmluvy
Dátum skončenia
platnosti zmluvy
Súbory
Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO Sidlo
Meno / Priezvisko
Adresa IČO
OU-PO_ZM_94/2020/OS Dohoda o spolupráci pri organizovaní šport. súťaží (šk.rok 2020/2021) - OÚ-PO OÚ - Prešov / Odbor školstva Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov 00151866 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 17.09.2020 25.09.2020 30.06.2021 PDF
Z - SJ-01/09/2020 Zmluva o poskytovaní stravy Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Základná škola Palešovo nám. 9, 053 04 Spišské Podhradie 37873814 -------- 02.09.2020 03.09.2020 30.06.2021 PDF
Z - SJ-02/09/2020 Zmluva o poskytovaní stravy Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Spojená škola, Bijacovce 1 053 06 Bijacovce 1 50481495 -------- 02.09.2020 03.09.2020 30.06.2021 PDF
RKZ - 01/09/2020 Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia (školské ovocie) GAS Familia, s.r.o. Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa 31691552 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 02.09.2020 03.09.2020 30.06.2021 PDF
N - 2020/5 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Vladimír Hockicko ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 130,00 € 05.06.2020 07.06.2020 30.08.2020 PDF
N - 2020/4 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mgr. Milan Blahovský - (ZO chovateľov poštových holubov) ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 37,00 € 30.04.2020 01.05.2020 27.09.2020 PDF
Z - 084/FF/37/2020 Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 04.02.2020 05.02.2020 31.08.2020 PDF
N - 2020/3 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Erik Bendík ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 71,10 17.01.2020 18.01.2020 25.04.2020 PDF
Z - PP 62/2019-20 Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 -------- 14.01.2020 15.01.2020 31.08.2020 PDF
N - 2020/2 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mgr. Jozef Bača ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 218,20 € 13.01.2020 14.01.2020 22.12.2020 PDF
N - 2020/1 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie 37873831 Mgr. Iveta Vandrašková ... 053 04 Spišské Podhradie -------- 89,70 € 10.01.2020 13.01.2020 29.05.2020 PDF
Za obsah zodpovedné jednotlivé školy a školské zariadenia.