zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Oznamy


 

VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

KONZULTAČNÉ  HODINY PRE RODIČOV A ŽIAKOV

PIATOK  od 12:30 hod. - do 14:00 hod.

MIESTNOSŤ č.d. 8


Kontakt (e-mail):   vierka.jureckova@gmail.com
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko