zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

RADA ŠKOLY


Zloženie Rady školy ( 2020 - 2024 )  od:  12.10.2020

Za pedagogických zamestnancov školy boli do rady školy zvolení:

 • Mgr. Lenka Olejová  - podpredseda RŠ  (do: 31.08.2023)
 • PaedDr. Marta Lacková - podpredseda RŠ
 • Mgr. Viera Kovaľová  (od: 01.09.2023)

Za nepedagogických zamestnancov školy bola do rady školy zvolená:

 • Vladimíra Horbaľová

Za rodičov (žiakov školy) boli do rady školy zvolení:

 • Mgr. Mária Žecová
 • PaedDr. Jozef Fecko
 • Ing. Mgr. Jana Horšuláková  (do: 14.10.2022)    
 • Martin Ivančo  - predseda RŠ  
 • Mgr. Lucia Orlovská  (od: 14.10.2022) 

Delegovaní členovia za zriaďovateľa: (MZ-01-20-B-33) - 20.02.2020

 • Štefan Faltin               - (MZ-01-20-B-33)    (do: 16.11.2022)
 • Mária Kaľavská           - (MZ-01-20-B-33)    (do: 16.11.2022)
 • Jozef Komara               - (MZ-01-20-B-33)  / (MZ-2N-22-B-54)
 • Ing. Ján Lisoň               - (MZ-01-20-B-33)  / (MZ-2N-22-B-54)
 • Ing. Ivana Forgáčová - (MZ-2N-22-B-54)   (od: 17.11.2022)
 • Vladimír Tomko          - (MZ-2N-22-B-54)   (od: 17.11.2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyhláška - MŠ SR č. 291/2004 Z.z. - ustanovenie orgánov školskej samosprávy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zloženie Rady školy  ( 2016 - 2020 ) 

Za pedagogických zamestnancov školy boli do rady školy zvolení:

 • Ing.  Daniel Olejár - predseda RŠ
 • Mgr. Iveta Štieberová

Za nepedagogických zamestnancov školy bola do rady školy zvolená:

 • Vladimíra Horbaľová

Za rodičov (žiakov školy) boli do rady školy zvolení:

 • Mgr. Marta Kešeľáková
 • Mgr. Mária Žecová
 • PaedDr. Jozef Fecko      
 • Martin Ivančo

Delegovaní členovia za zriaďovateľa: (MZ-05-16-B-24)  / (MZ-N1-18-B-18) - 29.11.2018

 • Štefan Faltin        - (MZ-05-16-B-24) - 17.03.2016 / (MZ-N1-18-B-18) - od 01.12.2018
 • Mária Kaľavská  - (MZ-05-16-B-24) - 17.03.2016 / (MZ-N1-18-B-18) - od 01.12.2018
 • Jozef Komara      - (MZ-05-16-B-24) - 17.03.2016 / (MZ-N1-18-B-18) - od 01.12.2018
 • Vladimír Tomko    do 30.11.2018 - mandát ukončený - (MZ-N1-18-B-13  -  29.11.2018) 
 • Ing. Ján Lisoň      - (MZ-N1-18-B-18) - od 01.12.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyhláška - MŠ SR č. 291/2004 Z.z. - ustanovenie orgánov školskej samosprávy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zloženie Rady školy  ( 2012 - 2016 ) 

Za pedagogických zamestnancov školy boli do rady školy zvolení:

 • Ing.  Daniel Olejár - predseda RŠ
 • Mgr. Slávka Komarová    (do  01.10.2012) - mandát ukončený
 • Mgr. Iveta Štieberová       (od  01.10.2012)

Za nepedagogických zamestnancov školy bola do rady školy zvolená:

 • Zdena Mikulová

Za rodičov (žiakov školy) boli do rady školy zvolení:

 • Marián Boržík
 • Mgr. Marta Kešeľáková
 • PhDr. Zdena Kolárska     ( k 01.09.2015 ) - mandát ukončený
 • Monika Židová                ( k 01.09.2014 ) - mandát ukončený
 • PaedDr. Jozef Fecko       (od 01.09.2014)
 • Ing. Kamila Grivalská      (od 01.09.2015)

Delegovaní členovia za zriaďovateľa: (MZ-3-12-B-20) a (MZ-01-15-B-13) - 08.01.2015

 • MVDr. Michal Kapusta   (do 08. 01. 2015 - (MZ-01-15-E-5) - mandát ukončený
 • Mgr. Ján Furman             (do 08. 01. 2015 - (MZ-01-15-E-5) - mandát ukončený
 • Jozef Komara      (MZ - 3-12-B-20) - od 15.03.2012 / (MZ-01-15-B-13) - od 08.01.2015
 • Štefan Faltin        (MZ - 3-12-B-20) - od 15.03.2012 / (MZ-01-15-B-13) - od 08.01.2015
 • Mária Kaľavská  (MZ-01-15-B-13) - od 08.01.2015
 • Vladimír Tomko   (MZ-01-15-B-13) - od 08.01.2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zloženie Rady školy  ( 2008 - 2012 ) 

Za pedagogických zamestnancov školy boli do rady školy zvolení:

 • Mgr. Komarová Slávka
 • Ing.  Olejár Daniel - predseda RŠ

Za nepedagogických zamestnancov školy bola do rady školy zvolená:

 • Mikulová Zdena

Za rodičov (žiakov školy) boli do rady školy zvolení:

 • Ing. Longauer Ľuboslav      - mandát ukončený 31.8.2011
 • MUDr. Mačugová Alžbeta - mandát ukončený 31.8.2010
 • Ing. Mikula Marek
 • Mgr.art. Siváňová Dana
 • Ing. Moňoková Tatiana   - od 1.9.2010
 • Mgr. Kešeľáková Marta - od 1.9.2011

Delegovaní členovia za zriaďovateľa:

 • MVDr. Kapusta Michal
 • Hanigovský Peter - mandát ukončený 14.1.2011 (MZ-2-11-B-5)
 • Kaľavská Mária - mandát ukončený   14.1.2011 (MZ-2-11-B-5)
 • Komara Jozef
 • Mgr. Furman Ján - od 14.1.2011 (MZ-1-11-B-35)
 • Faltin Štefan - od 14.1.2011 (MZ-1-11-B-35)


Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko