zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Budúcnosť


Súčasnú dobu charakterizujú prebiehajúce spoločensko-ekonomické zmeny, ktoré nás stavajú do situácií vyžadujúcich iný spôsob myslenia a iné postupy, než na aké sme boli zvyknutí doteraz. Jedným zo základných princípov a cieľov modernej pedagogiky a humanisticky orientovanej výchovy je vytváranie väčšieho priestoru pre tvorivosť a uvoľnenosť žiakov pri učení a vyučovaní.

 • Existuje veľa ciest, ktoré vo zvyšujúcich sa nárokoch súčasnej školy vedú k efektívnemu vyučovaniu. Ich spoločnou črtou je odklon od získavania množstva teoretických poznatkov vyťažovaním pamäti a sústredenie sa na hľadanie spôsobov vedúcich k rozvoju hodnotiaceho a tvorivého myslenia.
 • V pedagogickom procese je spoločníkom a sprievodcom žiakov učiteľ. Ten podporuje experimentovanie, uvažovanie, iniciatívu, sociálnu spoluprácu, vzájomnú komunikáciu, je poradcom, pomocníkom, priateľom a sociálnym vzorom. Formovanie a rozvíjanie učiteľských zručností je pritom celoživotný proces, lebo učiteľ sa zamýšľa nad každou vyučovacou hodinou, prehlbuje svoje pedagogické schopnosti, hľadá nové cesty svojej práce, nové poznatky zapracováva do svojej pedagogickej činnosti, zároveň ich však kriticky hodnotí, ďalej sa teoreticky vzdeláva a uplatňuje svoje teoretické poznatky v praxi, čím napĺňa odkaz J. A. Komenského: "Naši učitelia sa nesmú podobať stĺpom pri cestách, ktoré ukazujú kam ísť, no samé nejdú."
Pre nás ako učiteľov nie je iná voľba než hľadieť do budúcnosti, pretože až v nej sa zúročí to, čo robíme dnes.

Ing. Ján Jurečko, riaditeľ školy

A ako vidia budúcnosť naši žiaci ?

 • Píše sa rok 2007. Škola je stará, radiátory praskajú, omietka padá, v telocvični si parkety lietajú sem a tam. Ešte, že učitelia sú vcelku dobrí.
 • Rok 2010. Základná škola na Školskej 3 naďalej chátra. Parlament schválil novelu zákona § xyz - vyučovať sa môže aj na voľných priestranstvách, v lesoch, na lúkach. V septembri roku 2010 odpadlo južné krídlo školy.
 • Rok 2015 Na prezidentské kreslo Slovenskej republiky nastupuje nový, neznámy, ale vraj veľmi schopný človek. Zdá sa, že vládne dobre. Základná škola na Školskej ulici č. 3 sa začína reštaurovať. Školu navštevuje 1 500 žiakov, z toho 50% Rómov. V pozadí Spišský hrad je už opravený. Má aj strechu.
  Rok 2020. Škola je opravená, pribúda vyučovací jazyk rómsky. Škola zakúpila 700 nových počítačov typu PENTIUM 7. Škola zaviedla osobitnú triedu pre problémové osoby. Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú dobré - žiaci už rozkazujú.
 • Rok 2021. Školskí pracovníci dali do poriadku interiéry, WC, v jedálni sa varia jedlá medzinárodnej kuchyne.
 • Rok 2030. Učitelia implantovali žiakom piateho ročníka čipy do mozgu. Čipy majú za úlohu pomáhať deťom učiť sa matematiku. Deti sú nadšené.
 • Rok 2040. Školu navštevujú deti z celého sveta, najmä zo Spojených Arabských Emirátov, USA, Kanady a Srí Lanky.
 • Rok 2050. Škola prekvitá. Zaradila sa do organizácie najlepších škôl na svete. V januári žiaci 11. F triedy pri chemických pokusoch odpálili školu. Škola sa vrátila do pôvodného stavu v roku 2007. ... opäť tam učia najlepší učitelia na svete.


Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko