zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

--- --- --- ---Funkcia:
  • triedna učiteľka
  • ---
E-mail: ---Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko