zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Iveta ŠtieberováFunkcia:
  • triedna učiteľka špeciálny pedagóg ISCED 1
  • členka: MZ (1.- 4.) a ŠKD ;
E-mail: mgr.iveta.stieberova@gmail.com

- absolventka PdF UPJŠ v Prešove ? učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

- r. 2000 ? obhajoba 1. kvalifikačnej skúšky pedagogických pracovníkov
( Motivačné činitele na hodinách pracovného vyučovania pri práci s papierom na 1. stupni ZŠ )

- r.2010 ? ukončenie rozšírujúceho štúdia špec. pedagogiky- odbor psychopédia

Mám rada:

- úprimnosť, dochvíľnosť, pravdovravnosť a otvorenosť ľudí
- ľudí priebojných, rozvážnych a cieľavedomých
- humor, smiech a priateľov, ktorí ho vedia rozdávať
- každý deň, ktorý bol pre mňa úspešný, pokojný
- poriadok (nie prehnaný)?
- svoju rodinu
- posedenie v kruhu mojich priateľov
- prácu s deťmi, ktorá je zároveň mojím koníčkom
- v lete zelenú prírodu s kvetmi, oddych pri vode a niekedy aj prácu v záhrade, či záhradke
- v zime lyžovanie
- každé jedlo, ak je chutné a zdravo pripravené

"Kto nemiluje krásy sveta, ten nič nevidí."

Nemám rada:
- urážky a výčitky
- pretvárku, klamstvo a ľahkovážnosť
- tých, ktorí nevidia svoje chyby, len chyby a nedostatky iných
- ak ma nútia robiť to, načo vôbec nemám chuť a náladu
- utieranie riadu
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko