zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Viera Kovaľová


Moje súbory:

Zhrnutie učiva z ANJ pre 7.pdf 187.71 kB
Zhrnutie učiva z ANJ pre 8..pdf 187.09 kB
Zhrnutie učiva z ANJ pre 5.pdf 189.71 kB
Zhrnutie učiva z ANJ pre 6.pdf 190.29 kB
Zhrnutie učiva z ANJ pre 9.pdf 362.01 kB
sl-motivate2.pdf 191.02 kB
sl-motivate3.pdf 514.75 kB
Elektronické časopisy PLAY, READY a GATE.docx 10.87 kB
sl-motivate1.pdf 207.52 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 2 - (ANJ)
  • členka: PK (SJL - CUJ) ;
E-mail: vierka09@gmail.com

-  absolventka FHPV PU v Prešove, ANJ a literatúra
-  učím anglický jazyk

Mám rada:

- svoju rodinku a spoločné chvíle strávené s najbližšími

- slnečné dni a zaslúžený relax

- vôňu mora

- ľudí, ktorí ma vedia rozosmiať za všetkých okolností

- skutočné priateľstvo

- kvety (všetky okrem umelých) ... kvet ma poteší za každých okolností :)

- ... a každý rok sa teším na pokojné Vianoce v kruhu svojich najbližších

Nemám rada:

- pondelky a upršané dni

- neistotu

- zachmúrené tváre a hrubé vystupovanie

- ohováranie, chválenkárstvo a lenivosť

- keď si ľudia nevedia vážiť to, čo majú a neustále závidia iným :(
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko