zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Zlatica SedlárováFunkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 1
  • členka: MZ (1.- 4.) a ŠKD ;
E-mail: zlatica.sedlarova@gmail.com

- absolventka UPJŚ v Košiciach Pedagogická fakulta                     v Prešove, odbor učiteľstvo pre 1.stupeň základnej školy

- triedny učiteľ 2. A

Mám rada: svoju rodinu, ,,školské" deti, šikovných no skromných ľudí, knihy, detektívne filmy

Nemám rada: ponižovanie i povyšovanie sa, nedeľu, paradajky

                                                                                            (
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko