zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Silvia KočišováFunkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 1 / ANJ /
  • členka: MZ (1.- 4.) a ŠKD ;
E-mail: kocisova.silvia2@gmail.com

- absolventka PF Prešovskej univerzity, učiteľstvo 1. st. ZŠ

Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko