zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

PaedDr. Anna IlečkováFunkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 1 + / SJL /
  • členka: MZ (1.- 4.) a ŠKD ; PK (SJL - CUJ) ;
E-mail: anna.ileckova@gmail.com

- absolventka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbor učiteľstvo 1.- 4.

- absolventka rozširujúceho štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor učiteľstvo SJL na ZŠ a SŠ
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko