zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Jana KotlárováFunkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 1 - / VYV /
  • členka: PK (THD, VYV, HUV, TSV) ; PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV) ;
E-mail: kotlarova.jana@azet.sk

? absolventka umeleckopriemyselnej školy, odbor ?propagačné výtvarníctvo; KU Ružomberok, Pedagogická fakulta
? učím výtvarnú výchovu, dejepis

Mám rada:

? život, prírodu, deti, optimistických ľudí, umenie, históriu, pamiatky, keď prší, keď sneží, keď svieti slnko ... život

Nemám rada:

? faloš, pretvárku, závisť, nadradenosť, ak niekto ubližuje slabším ...ale najviac zo všetkého: Veľkú noc! :)

 
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko