zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Eliška Kožušková (Mišagová)Funkcia:
  • učiteľka ISCED 2 - (SJL) /koordinátor prevencie/
  • členka: PK (SJL - CUJ) ; PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV) ; Koordinátor prevencie ;
E-mail: jablonka3012@azet.sk

Absolventka FHPV PO - slovenský jazyk a literatúra, pedagogika

Učím slovenský jazyk a literatúru, občiansku náuku

 

Mám rada:

* ľudí inteligentných s úprimným úsmevom na tvári, ktorí vedia oceniť poctivú prácu iného bez toho, aby najprv hľadali akúkoľvek chybu                                                   

* dobrú ľudovú hudbu a tanec

* poriadok, systém, jednoduchosť

* hnedú farbu

* ticho

* sladkosti, cestoviny      

mojich blízkych

 

Nemám rada:

* ľudí, ktorí nedodržia slovo    

* ľudí, ktorí nemajú úctu k starším a chorým 

* ponižovanie, nátlak, chválenkárstvo, plytké zmýšľanie, ponižovanie, konflikty, nedochvíľnosť      

* chaos, gýč, čísla

*  alkohol a cigarety neznášam (asi preto, lebo som úplný abstinent)

*   mám strach z bolesti

Vážení rodičia, milí žiaci,

sledujte, prosím, školskú stránku a https://www.bezkriedy.sk/nastenka.php počas dištančného vzdelávania, kde budú učebné materiály, úlohy a iné oznamy. Komunikovať budeme zaužívaným spôsobom (mail, messenger).

S pozdravom

E. Kožušková
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko