zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Juliána Bečkerová (Gordiaková)


Moje súbory:

Oznamy V.A.pdf 118.02 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 2 (MAT/NBV/BIO)
  • vedúca: PK (MAT, INF)
  • členka: PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV) ;
E-mail: beckerovajuliana@gmail.com
V prípade otázok ma môžte kontaktovať emailom: beckerovajuliana@gmail.comNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko