zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

PaedDr. Zuzana Dindová


Moje súbory:

AKTUALIZOVANÉ 26_10_2020.docx 14.62 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 1
  • členka: MZ (1.- 4.) a ŠKD ; PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV) ;
E-mail: zuzana.dindova@gmail.com

- absolventka PdF UPJŠ v Prešove - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Mám rada:

- ľúbim svoje deti, svojich najbližších
- páčia sa mi usmievaví, veselí ľudia
- úprimnosť
- svoju prácu, ktorá je zároveň aj mojím koníčkom
- milujem dni, keď sme všetci zdraví, keď svieti slnko a všetko je "v poriadku"

Nemám rada:

- aroganciu, neochotu, nesvedomitosť
- veľmi sa bojím chorôb - keď je niekto z rodiny chorý - je to škaredý deň!

Odkaz pre žiakov:

Milí žiaci, úlohy si nájdete pod názvom "moje súbory"
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko