zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Zuzana GenčúrováFunkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 1 + / TSV /
  • členka: MZ (1.- 4.) a ŠKD ;
E-mail: zuzana.gencurova1172@gmail.com

- absolventka PdF UPJŠ v Prešove,  učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, špecializácia - Tv
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko