zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Iveta Vandrašková


Moje súbory:

ANJ - 25.1. - 31.1.2021.rtf 53.93 kB
MAT polročná práca.docx 26.73 kB
Bratislava - poznámky-1.docx 14.97 kB
Záhorie - poznámky-1.docx 14.63 kB
SJl - polročná práca.doc 41 kB
Malé Karpaty - poznámky-1.docx 14.57 kB
4.A ulohy- 18.1.- 24.1. 2021 N.rtf 70.07 kB
Trnava s okolím - poznámky.docx 14.51 kB
4.A - úlohy 25.1. - 31.1. 2021.rtf 57.61 kB
Podunajská rovina - poznámky.docx 14.86 kB
4. A úlohy 11.1. - 17.1.2021.rtf 62.36 kB
Myjava s okolím - poznámky.docx 14.54 kB
4.A - úlohy - 1.2. - 7.2.2021.rtf 56.18 kB
ANJ - 1.2. - 7.2.2021.rtf 56.97 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 1 / ANJ /
  • členka: MZ (1.- 4.) a ŠKD ;
E-mail: iveta184@gmail.com

- absolventka PdF UPJŠ v Prešove - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko