zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Elena SedlákováFunkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 1
  • vedúca: MZ (1.- 4.) a ŠKD
E-mail: ezum44@gmail.com
UKF Nitra - 1. stupeň ZŠNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko