zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Ing. Viera JurečkováFunkcia:
  • triedna učiteľka - výchovný poradca, špeciálny pedagóg
  • členka: PK (THD, VYV, HUV, TSV) ;
  • (špeciálny pedagóg)
E-mail: vierka.jureckova@gmail.com
Mám rada:
slobodu, úprimnosť


Nemám rada:

  pokrytectvo, ohováranie
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko