zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Peter Vandraško


Moje súbory:

Dejepis 27. 10. - 3.11.2020.docx 13.64 kB
Tematické okruhy pre záverečné hodnotenie v.docx 12.23 kB

Funkcia:
  • triedny učiteľ ISCED 2 (TSV/RUJ/DEJ)
  • člen: PK (THD, VYV, HUV, TSV) ; PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV) ;
  • koordinátor pre športové súťaže žiakov
E-mail: vandro10@centrum.sk

- absolvent UPJŠ, FDF Prešov - Tv, Rj, D
- učím telesnú výchovu, dejepis,

Mám rád:

- rodinu
- pravdu - aj keď často bolí
- skutočných priateľov - ktorých nie je veľa
- slnko
- šport, históriu
- obľúbený autor - Dick Francis
- obľúbené zviera - delfín, pes
- obľúbené krédo - všetci za jedného, jeden za všetkých


Nemám rád:

- závisť, lakomosť, pokrytectvo, egoizmus, nezmyselné nariadenia
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko