zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Kamila Komarová


Moje súbory:

OZNAM.doc 26 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 2 - (SJL)
  • členka: PK (SJL - CUJ) ;
E-mail: kamilakomarov3@gmail.com
 
- absolventka Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove
Mám rada:
- hudbu
- dramatické umenie

- knihy

- školu a deti

- more a plávanie


 

Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko