zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Ivana BobulováFunkcia:
  • učiteľka ISCED 2 - (ANJ)
  • členka: PK (SJL - CUJ) ;
E-mail: bobulova.ivana@gmail.comNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko