zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

VIII.BNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko