zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Mária Dupaľ


Moje súbory:

Ako sa prihlasit do bezkriedy.pdf 38.55 kB
Pracovne zosity NBV.pdf 29.42 kB
bezkriedy.pdf 437.9 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 2 - (NBV) /koordinátor VMR/
  • členka: PK (SJL - CUJ) ; PK (THD, VYV, HUV, TSV, NBV, ETV) ; Koordinátor VMR ;
  • Koordinátor VMR
E-mail: domacauloha007@gmail.com

Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko