zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Rozšírené vedenie školy


Ing. Danica Baranová
vedúca
PK (BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN)
Ing. Daniel Olejár
vedúci
PK (THD, VYV, HUV, TSV, NBV, ETV)
Mgr. Juliána Bečkerová (Gordiaková)
vedúca
PK (MAT, INF)
Mgr. Silvia Kočišová
vedúca
MZ (1.- 4.) a ŠKD
Mgr. Lenka Olejová
vedúca
PK (SJL - CUJ)Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko