zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Technický personálZuzana Fábryová
účtovníčka
PAM
Emília Ivanová
účtovníčka
PAM
Viera Markovičová
účtovníčka

Miroslav Zelený
školník, údržbár

Štefánia Fecková
upratovačka
Terézia Labudová
upratovačka
Magdaléna Nesládeková
upratovačka
Eva Záhradníková
upratovačkaNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko